VattenFokus stödjer allmänheten, dvs. alla som är intresserade av att testa, samla in data och övervaka vattenkvaliteten av sjöar och vattendrag i Sverige. 

Du är välkommen att delta genom att anmäla dig till VattenFokus Vattenblitz som vi anordnar två eller tre gånger om året

Registrering till Vattenblitz 25-26 maj är nu stängd.  Registrera dig, gärna till regelbunden provtagning istället.