VattenFokus stödjer allmänheten, dvs. alla som är intresserade av att testa, samla in data och övervaka vattenkvaliteten av sjöar och vattendrag i Sverige.

Du är välkommen att delta genom att anmäla dig till VattenFokus Blitz som VattenFokus anordnar två eller tre gånger om året eller genom att anmäla din grupp (minst 2 personer) som vill testa vattnet i ditt eget område regelbundet och som åtar sig att göra det minst varje eller varannan månad.