ArtDatabanken SLU bygger upp strukturer för övervakning, datainsamling och analys av tillståndet för biologisk mångfald i Sverige, i samverkan med myndigheter, föreningar och organisationer både nationellt och internationellt. Vi genomför uppdraget Svenska artprojektet och bedriver också egen forskning inom ekologi och naturvård. ArtDatabanken förmedlar kunskap genom webbapplikationer, publikationer, konferenser, utställningar och seminarier, i aktiv samverkan och dialog med olika aktörer. Läs mer om våra uppdrag.

EarthWatch Institute är en internationell miljöorganisation som under mer än 40 år har hjälpt människor att förstå sambanden mellan vetenskap och naturen. Missionen som Earthwatch har är att engagera människor över hela världen inom vetenskapligt fältarbete och utbildning för att öka förståelsen och engagemanget som är nödvändigt för en hållbar naturlig miljö. Earthwatch tror på en värld där vi lever hållbart och i balans med naturen. FreshWater Watch är EarthWatch Europes plattform för bevakning av hälsan i sötvattenekosystem både lokalt och globalt. FreshWater Watch har möjliggjort för 8000 volontärer att utföra 19000 vattentester. I deras engagemang stöder dessa medborgarobservatörer forskningsinstitut, statliga institutioner och lokala samhällsaktörer genom att hålla med eftertraktad, robust information och data om den lokala miljön.

Akvo är en ideell organisation som bygger öppen källkod, internet och mobil programvara för att stödja internationella nätverk för utvecklingssamarbete. Kärnaktiviteten är att tillhandahålla datainsamlingsverktyg genom mobila applikationer. Akvo levererar programvaran som en tjänst, som stöds av en världsomspännande partnerstöd och träningsgrupp. Akvo har sitt huvudkontor i Nederländerna och har personal i 13 länder. Sedan starten 2007 har Akvo utökat sitt fokus på vatten och sanitet till att omfatta hälsa, utbildning, jordbruk, bevarande och ekonomisk utveckling. Hundratals organisationer använder Akvo-verktyg och -tjänster, som Akvo Flow, Akvo Caddisfly, Akvo RSR och Akvo Sites.

Gavagai AB är ett språkteknologiföretag som grundades 2008 som avknoppning från SICS. Extrem skalbarhet, automatisering, inlärning och språkagnosticism är de viktigaste egenskaperna i vår teknologi. Gavagai använder en semantisk ordrumsmodell för att utveckla ett textanalyssystem som lär sig språk inkrementellt och kontinuerligt, vilket kräver liten eller ingen träning. Gavagai använder textanalysverktyg som grundteknik för semantisk analys av stora textströmmar och som en komponent i de olika tjänsterna som finns tillgängliga för medievägledning, aktuell utforskning av stora textsamlingar och som semantisk backend för tillämpning i andra produkter och tjänster. Gavagais kunder är både kommersiella och offentliga organisationer.

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten. Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. Vi gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och vårt deltagande i debatt och samhällsutveckling.

Tygron är ett mjukvaruföretag grundat 2005 som en spin-off av Delft University of Technology. Tygrons kärnprodukt är Tygron Engine; en online 3D-projiceringsprogramvara som ger en realistisk datadriven 3D-miljö där stadsingenjörer, arkitekter, ingenjörer och andra intressenter kan experimentera med olika scenarier, planera och förhandla bättre stadsdesign och utvecklingsprojekt. Genom att tillhandahålla en visuell, transparent och interaktiv plattform för experiment med data, minskar Tygron Engine tiden och kostnaden för stadsutvecklingsprojekt. Tygron Engine använder befintliga öppna källdata, och tillåter även användarna att använda sina egna data och beräkningsmodeller. För närvarande finns det mer än 1400 aktiva Tygron-projekt.

Flen är en kommun i Södermanlands län. Centralort är Flen. Mer information om kommunen hittas i följande länkar: https://www.visitflen.se/sv/ och https://flen.se/bygga-bo-miljo/hallbar-utveckling/.

IHE Delft Institute for Water Education aims to create impact on the ground by developing problem oriented researchers and knowledge. The institute is coordinating the H2020 project ‘Ground Truth 2.0: Environmental knowledge discovery of human sensed data’.