Medborgarforskning

På senare år har det blivit allt vanligare att forskare och medborgare hjälps åt att undersöka olika frågor. Samarbetet leder inte bara till vetenskapliga framsteg, det ger även deltagarna möjlighet att engagera sig i frågor som intresserar dem och som skapar dialog mellan universitet och allmänheten.

Vad är ett medborgarobservatorium? 

Ett medborgarobservatorium är en socioteknisk plattform som består av teknik (mobila appar, sensorer) och grupper av människor som deltar i sociala aktiviteter (kampanjer, vattenblitzar) och som stöder insamlingen av miljödata.