Vad är Ground Truth 2.0?

Ground Truth 2.0 är ett europeiskt projekt som är aktivt i sex länder - Sverige, Belgien, Nederländerna, Kenya, Spanien och Zambia.

Tillsammans med medborgare, beslutsfattare och forskare skapar, implementerar och utvärderar vi ett medborgarobservatorium i varje land kring miljöfrågor. Alla kan tillhandahålla data och samarbeta kring politik, policy och miljöbevakning.

VattenFokus är det svenska medborgarobservatoriet som är sprunget ur detta europeiskt projekt och vi fokuserar på vattenkvaliteten i Sverige.

För mer information, besök Ground Truth 2.0