Om VattenFokus

VattenFokus är vårt "medborgarobservatorium" som består av frivilliga medborgare, politiker, forskare, kommun- och landstingsanställda och andra. Tillsammans testar och samlar vi in data om våra sjöar och vattendrag för att övervaka våra vattens hälsa.

VattenFokus är en del av Ground Truth 2.0, ett treårigt EU-finansierat projekt som testar att sätta upp sex medborgarobservatorier under verkliga förhållanden i olika delar av världen. Medborgarnas egna observationer ska, med hjälp av modern teknik, Internet och mobiltelefoni komplettera befintliga system och datakällor och leda till en bättre miljö.

 

Vår ambition

Ett av de mest utmanande miljöproblemen som Sverige står inför är den försämrade kvaliteten på vatten. Detta orsakas av näringsämnesföroreningar på grund av jordbrukets användning av marken och av våra livsstilsval och konsumtionsmönster.

Genom VattenFokus vill vi engagera så många medborgare som möjligt i ett initiativ som syftar till att samla in data om orsakerna och drivkrafterna bakom en försämrad vattenkvalitet. Genom VattenFokus vill vi stödja samarbeten som syftar till att förbättra levnadsmiljön och de svenska vattenresursernas hållbarhet.

 

Vår utmaning

Vattnets hälsa minskar på grund av våra nuvarande livsstilsval och konsumtionsmönster. Utan ett livscykelperspektiv riskerar vi att åtgärda ett problem men samtidigt orsaka andra problem.

 

Vår  vision

Vi ser ett samhälle där regeringen, företagen, medborgarna, forskarna och det civila samhällets organisationer samarbetar för att vara aktiva förvaltare av en hållbar miljö.

 

Vårt uppdrag

Vi vill skapa ett hållbart och resilient medborgarobservatorium som stöder olika intressenter i att samarbeta kring styrningen av akvatiska ekosystem genom att samla in data, dela kunskaper och göra dessa data tillgängliga.