Om VattenFokus

VattenFokus är vårt "medborgarobservatorium" som består av frivilliga medborgare, politiker, forskare, kommun- och landstingsanställda och andra. Tillsammans testar och samlar vi in data om våra sjöar och vattendrag för att övervaka våra vattens hälsa.

VattenFokus är en del av Ground Truth 2.0, ett treårigt EU-finansierat projekt som testar att sätta upp sex medborgarobservatorier under verkliga förhållanden i olika delar av världen. Medborgarnas egna observationer ska, med hjälp av modern teknik, Internet och mobiltelefoni komplettera befintliga system och datakällor och leda till en bättre miljö.

In English

VattenFokus (WaterFocus) is our citizen science observatory that consist of volunteers, politicians, scientists local and regional government representatives and others. Together we test water quality and collecting data about our lakes and streams to monitor the health of these water sources.

VattenFokus is part of Ground Truth 2.0, a three year EU financed project that is working with setting up six citizen science observatories in real-world conditions in different parts of the world. The water quality measurements performed by the volunteers aided by modern tools, internet and mobile phones, will complement the existing systems, processes and data sources, which will lead to an improved natural environment.

To contact the VattenFokus team, please use the form on this page. (Your name, your email and a message. You have to click the boxes that approves that we store your data according to GDPR rules and let eGovLab, FreshWaterWatch and Akvo Foundation can view your data.)

Vår ambition

Ett av de mest utmanande miljöproblemen som Sverige står inför är den försämrade kvaliteten på vatten. Detta orsakas av näringsämnesföroreningar på grund av jordbrukets användning av marken och av våra livsstilsval och konsumtionsmönster.

Genom VattenFokus vill vi engagera så många medborgare som möjligt i ett initiativ som syftar till att samla in data om orsakerna och drivkrafterna bakom en försämrad vattenkvalitet. Genom VattenFokus vill vi stödja samarbeten som syftar till att förbättra levnadsmiljön och de svenska vattenresursernas hållbarhet.

 

Vår utmaning

Vattnets hälsa minskar på grund av våra nuvarande livsstilsval och konsumtionsmönster. Utan ett livscykelperspektiv riskerar vi att åtgärda ett problem men samtidigt orsaka andra problem.

 

Vår  vision

Vi ser ett samhälle där regeringen, företagen, medborgarna, forskarna och det civila samhällets organisationer samarbetar för att vara aktiva förvaltare av en hållbar miljö.

 

Vårt uppdrag

Vi vill skapa ett hållbart och resilient medborgarobservatorium som stöder olika intressenter i att samarbeta kring styrningen av akvatiska ekosystem genom att samla in data, dela kunskaper och göra dessa data tillgängliga.