Världsvattendagen 22 mars

news

Världsvattendagen 22 mars

På fredag 22 mars är det Internationella Vattendagen eller Världsvattendagen. Det är en temadag instiftad 1992 av FN:s generalförsamling och inträffar 22 mars varje år. Huvudmålet är att sprida information om vattenfrågor och att väcka engagemang för vattenrelaterade problem.

Temat för Världsvattendagen 2019 är ”Leaving no one behind”, med fokus på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla medborgare! På vattendag.org/event kan du läsa mer om olika arrangemang som kommer att ske i samband med Världsvattendagen.

Vattenfrågor berör olika intressegrupper i samhället och en hållbar vattenförvaltning kräver – utöver samverkan mellan dessa olika grupper – även ett personligt engagemang. Ett av flera sätt att engagera sig är genom en VattenFokus-grupp, som du kan läsa mer om på vattenfokus.se/grupper.

World Water Day 22 March

On Friday 22 March it’s the World Water Day. This is an observance day declared in 1992 by UN’s General Assembly and held annually on 22 March. The main goal is to spread information about water issues and to focus attention on freshwater related problems.

The theme for World Water Day 2019 is ”Leaving no one behind”, with focus on water as a basic human right – water for all citizens! At vattendag.org/event you can read about different events that will take place in Sweden during World Water Day.

Water issues involve a variety of stakeholders and a sustainable management of freshwater also requires – in addition to coordination between these groups – commitment on a personal level. One of many ways to get involved is through a VattenFokus group, that you can read more about at vattenfokus.se/grupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.