Långsjöskolan mäter vattenkvaliteten i Långsjön

news

Långsjön Mars 2019

Långsjöskolans fritidshem har under läsåret 2018/19 mätt vattenkvaliteten i Långsjön, Huddinge. De har tagit kontinuerliga prover vid utloppet i nordvästra delen av sjön från och med oktober 2018. Syftet med provtagningarna är att tillsammans med eleverna undersöka vattenkvaliteten och skapa en medvetenhet om hur vår omgivande natur mår, samt lära eleverna vad som påverkar vattnet i sjön och hur vi människor påverkar.

Långsjön Oktober 2018

Vattenproverna har hittills under projektet visat bra resultat. Mätningarna kommer att fortsätta under våren och sommaren, med hypotesen att nivåerna av bland annat nitrat och fosfat (gödningsämnen) kan öka under sommarhalvåret. Mer näring når då sjön via exempelvis gödning av mark i närområdet. När det blir varmare ökar även tillväxten av alger. Det går då att undersöka sambandet mellan växtligheten runt sjön, nitrat- och fosfatvärden, samt algtillväxten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.