Framtidens tillsyn och förvaltning – Att kratta i manegen för medborgarobservatorier i Sverige

news

Insikter från medborgarobservatörer och inspirerande planer framåt

Torsdag 7 februari 2019 arrangerade eGovlab med Ground Truth 2.0-projektets svenska medborgarobservatorium VattenFokus ett möte i Nyköping i samarbete med tjänstepersoner från Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Deltagare vid VattenFokus-möte i Nyköping 7 februari 2019

Bland deltagarna var företrädare för Dunkern-gruppen, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Svenska Naturskyddsföreningen. Personalen från eGovlab vid Stockholms Universitet hade sällskap av personer från Akvo Foundation, Tygron BV och NDConsult.

Dunkern-gruppens medborgarobservatörer presenterade strategierna bakom och resultaten från sina aktiviteter. Utöver provtagningar i sjöarna har de också tagit prover i sjöarnas tillflöden uppströms. Perioder med torka, följda av perioder med regn, kan ge skiftande resultat. För att få en mer komplett bild är det därför nödvändigt med regelbundna provtagningar över längre tidsperioder.

Ett kort exempel visade hur data från medborgarobservatorier går att visualisera med hjälp av Tygrons Geodesign-plattform. Denna plattform går att använda i interaktiva spel för att samarbeta kring att förverkliga gemensamma mål för vattenkvaliteten.

Deltagare vid VattenFokus-möte i Nyköping 7 februari 2019

Det är önskvärt att fortsätta övervaka vattenkvaliteten i området, och även att utöka typerna av provtagningar. Fler värden än nitrat- och fosfatnivåerna kan vara av intresse. Metoder som provfiske kan ge ytterligare användbar information.

Medborgarobservatörer är värdefulla, som representanter för allmänheten ”ute i verkligheten”. När de samlar in data bidrar de också till att öka medvetenheten om frågor som rör vattenkvalitet. Det är angeläget att engagera fler medborgare och att nå ut till nya grupper. Ett sätt kan vara genom skolor och ungdomsorganisationer, och andra som har friluftsaktiviteter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.