De oroar sig för Dunkern

news

Publicerat på Sormlandsbygden

3 september 2018

I snart ett år har Carl Lindsten och andra i gruppen runt sjön Dunkern i Malmköping tagit vattenprover en gång i månaden. De oroas av att vatten­kvaliteten försämras i sjön.

Dunkern har varit en klarvattensjö vars djupaste håla är 40 meter. I botten av den hålan lever känsliga ishavsrelikter, små kräftdjur som vill ha rent vatten. I Dunkern finns också ett rikt fågelliv med bland annat storlom och fiskgjuse.

– Det är fortfarande en klarvattensjö, men den är påverkad av vattnet som kommer väster­ifrån, från Skundern och Vadsbroån, säger Jerry Persson på Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund.

Skundern är en grund sjö som varit i ekologisk obalans och övergödd. I ett tidigare EU-proekt har man försökt få ordning på Skunderns ekologiska balans och näringspyramid genom att fiska ut vitfisken så djurplankton kan ta plats. De enskilda avloppen runt sjön har bytts ut.

– Den skulle behöva fiskas ut ännu mer för att ge rätt effekt, säger Jerry Persson.

– Vi kan i nuläget inte ange Skundern som källa till övergödningen även om den kan vara inblandad. För att hitta orsakerna till övergödnigen ska vi söka pengar till fördjupad provtagning, säger Carl Lindsten.

Vattenproverna och växtligheten i Vadsbroån visar att vattnet är alltför näringsrikt för att det ska vara bra. Vattnet i västra Dunkern visar problem med det näringsrika vattnet.

– Dunkern är nu en eutrof sjö det vill säga övergödd trots att den har klart vatten i den östra delen. Vi ser att det vatten som når Dunkern via Vadsbroåns mynning visar kraftig övergödning under hösten.

– Vi tar proverna för att ha ett bra underlag när vi söker pengar för att förbättra vattenkvaliteten, säger Carl Lindsten.

Carl Lindsten säger att Dunkersgruppen har flera idéer om hur statusen på Dunkerns vatten och vattendragen runt omkring skulle kunna förbättras.

– I första hand vill vi göra en våtmark i inloppet på Dunkerns västra sida. Det skulle hindra den värsta övergödningen att nå sjön.

De ska söka pengar i EU:s miljöprojekt Rich Waters. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Dunkern är en av många sjöar och vattendrag vars vatten till slut når Östesjön.

– Jag växte upp vid klarvattensjö i Farsta. Idag är den bara en grön sörja. Vår vision är att Dunkern ska ha bra vatten i framtiden också, säger Carl Lindsten.

Han och de andra i Dunkersgruppen arbetar ideellt och tar vattenprover och testar mängderna nitrat och fosfor i vattnet.

Det hela sker inom ramen för forskningsprojektet Vattenfokus som bygger på att frivilliga krafter tar prover av sjöar för att bevaka vattenkvaliten i ett område.

Vattenfokus är ett treårigt EU-finansierat projekt som bygger på ideellt arbete, boende tar prover av vatten i sitt område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *