Vattenfokus teamet går igenom vad som gjorts under de senaste åren när vi jobbat på projektet.…

Läs mer

Alla

 5 februari 2019blog

Alla öppna data insamlade av medborgare engagerade i VattenFokus. All open data collected by citizens involved in...

Läs mer

VattenBlitz

 5 februari 2019blog

Öppna data insamlade av medborgare vid VattenBlitzar i Södermanland. Open data collected by citizens during Water Blitzes...

Läs mer

Dunkern

 5 februari 2019blog

Öppna data insamlade av medborgare vid Dunkern. Open data collected by citizens near Dunkern.…

Läs mer

Flen Eco Village

 5 februari 2019blog

Öppna data insamlade av medborgare vid Flen Eco Village. Open data collected by citizens near Flen Eco Village.…

Läs mer