Resultat från vattenmätningar

Sedan början på arbetet med VattenFokus så har två större vattenmätningar gjorts. Båda i Flens kommun. Flen vattenblitz som genomfördes under hösten 2017 och det arbetet som Grupp Dunkern har gjort under en längre tid. Mätresultaten kan ses nedan.

Flen vattenblitz, hösten 2017

51 prover togs av 39 deltagare i sjöar (55%), strömmar (25%), dammar, stadsreservoarer och mindre bäckar i Flens Kommun mellan 30 september och 1 oktober.

Deltagarna registrerade observationer för växtskydd, markanvändning, skräp och testade vattnet för näringsämnen (fosfat och nitrat). Trots att många vattenkroppar är brunaktiga visade testen av näringsämnen att de flesta sjöar, floder och dammar i Flens kommun har en god ekologisk status med näringsämnen som ligger under acceptabla nivåer för nitrat (1,0 mg N-NO3 / 1) och fosfat (0,1 mg P-PO4 / 1). Endast en liten andel av sjöar och floder visade tecken på föroreningar av skräp eller alger. Vi hoppas kunna anordna ytterligare en Flen vattenblitz under våren 2018 för att se om (och hur) miljön då eventuellt har förändrats. Vi hoppas att alla som deltog vill vara med och delta också i nästa blitz. Om du är intresserad av att bli mer involverad anmäl dig här.

Se också en separata dashboard för Flen vattenblitz, hösten 2017

Grupp Dunkern

Analys av vattentesterna kommer under våren 2018.