VattenFokus Blitz

Vad? En Vattenblitz är en kampanj för att, under en helg, samla in så många vattenkvalitetsprover som möjligt inom ett avrinningsområde eller en region (till exempel Mälardalen eller Flens kommun).

Varför? Syftet är att få en överblick över vattenkvaliteten i sjöar, dammar och strömmar inom en kommun eller en region.
 
Hur? Genom att ta prov på vattenkvaliteten under en begränsad period kan vi få en ögonblicksbild av god och mindre god vattenkvalitet och sedan dra slutsatser om var det finns föroreningskällor. Deltagarna registrerar olika observationer, till exempel om markanvändning och näringsämnen.
 
Vad är nyttan? VattenFokus Vattenblitz-kampanjer är de första av sitt slag som utförs i Sverige. Förutom att lära oss mer om vattenkvalitet kan vi också lära oss mer om hur metoden kan användas för att stödja lagstadgad övervakning av våra vatten.
 
Hur kan jag delta? Anmäl dig här