Grupp Dunkern

Gruppen är intresserad av ta reda på vattenkvaliteten i sjön Dunkern, och vattendragen Rölån och Vadsbroån.

Se den data som Grupp Dunkern har samlat hittills här