Flen Vattenblitz

Flen Vattenblitz 2017 var en kampanj för att, under helgen 30 september – 1 oktober, samla så många vattenkvalitetsprover som möjligt inom Flens kommun. Syftet var att få en överblick av vattenkvaliteten i sjöar, dammar och vattendrag i kommunen. Genom att ta prover på vattenkvaliteten under en begränsad period kan forskarna få en ögonblicksbild av såväl god som mindre god vattenkvalitet och därigenom kunna dra slutsatser om var källor till föroreningar finns. Det här var första gången en Vattenblitz genomförts i Sverige.