Våra grupper

Vad? En VattenFokus-grupp är ett nätverk av frivilliga; skolelever, närboende, företagare, politiker, forskare, kommun- och landstingsanställda och andra. Tillsammans övervakar gruppen vattnets hälsa på en specifik plats eller i en specifik region.

Varför? Målet är att bättre förstå orsakerna bakom vattenrelaterade miljöproblem och vilka möjligheter det finns att minska vattenrelaterad miljöpåverkan. 

Hur? Genom olika initiativ som utgår från regelbundna vattenkvalitetstester i sjöar och vattendrag kan våra grupper:

  • Bevaka vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag i ett område, i en kommun eller i en region
  • Bedöma kvaliteten på återställningsprojekt för olika naturområden
  • Stödja forskningsprojekt och säkerställa att den lokala vattenmiljön bevakas

Till vilken nytta? VattenFokus-grupper ger grupper av människor som annars kan ha svårt att engagera sig i vattenfrågor tillsammans en möjlighet att uppvisa en enad front och öka chanserna att påverka.

Hur kan jag delta? VattenFokus har idag aktiva grupper i Mälardalen. Vi ser gärna att fler individer eller grupper ansluter sig till VattenFokus. Det kan vara frivilliga, forskare, statliga organisationer eller företag.

Kontakta VattenFokus-teamet om du vill föreslå ett nytt initiativ eller ansluta dig till en befintlig grupp!

VattenFokus Blitz

Flen Vattenblitz

Grupp Dunkern

Änggärdet Eco Village