Grupp Dunkern lämnade förra året in ett remissvar till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i...

Läs mer

Vattenfokus teamet går igenom vad som gjorts under de senaste åren när vi jobbat på projektet.…

Läs mer

Alla

 5 februari 2019blog

Alla öppna data insamlade av medborgare engagerade i VattenFokus. All open data collected by citizens involved in...

Läs mer

Dunkern

 5 februari 2019blog

Öppna data insamlade av medborgare vid Dunkern. Open data collected by citizens near Dunkern.…

Läs mer