Cookies Policy

Webbplatsen för VattenFokus, https://vattenfokus.se, som drivs av Akvo Foundation (Akvo), använder cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande, så vi vet hur intresset för innehållet på webbplatsen fördelas, om du kommer tillbaka till webbplatsen senare och i vilka delar av Sverige eller världen besökarna kommer ifrån.

Sen de nya reglerna kom i kraft i Nederländerna ”Telecommunicatiewet – Juni 2012” (Akvo är baserad i Nederländerna) så måste alla webbplatser informera besökaren om hur cookies används på webbplatsen. Platsen måste också be om tillåtelse från besökaren innan man skickar cookies. Från den 25 maj 2018 så träder EU reglerna General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft och Akvo jobbar just nu på att implementera dessa regler.

Piwik Open Analytics Platform

När du besöker webbplatsen VattenFokus så skickas en cookie till dig från Akvos installation av webbtrafikanalysverktyget Piwik. Vi använder Piwik för att analysera hur många besökare som kommer till webbsajten, vilken region de kommer ifrån och vi analyserar också statistik om verktygen som besökaren använder (webbläsare, mobil/dator, operativsystem). Vi kan i vissa fall också se vilka söktermer du använt för att hitta vår webbplats.

För att läsa mer om cookies från Piwik:  http://piwik.org/faq/general/#faq_146

WordPress

Webbplatsen VattenFokus https://vattenfokus.se är byggt med WordPress. WordPress använder cookies som behövs för platsens funktion. Om man inte accepterar dessa cookies så är det möjligt att verktyget inte fungerar som förväntat. Speciellt funktionerna “Editor”, “Author” eller “Administrator”.

För mer information: https://wordpress.org/

Facebook, Github, YouTube, Flickr och Twitter

Det finns knappar och länkar inkluderat på VattenFokus webbplatsen som gör det möjligt för besökare att dela webbsidor via socialamedianätverk: Facebook, Github, YouTube, Flickr och Twitter. Dessa knappar och länkar använder cookies från tredje part. Om du klickar på dessa knappar och länkar så skickas cookies till de respektive tjänsterna.

Slå på och av cookies, eller ta bort cookies i webbläsaren

Du kan ta bort cookies i din webbläsare (se till exempel hur man gör det på: https://AboutCookies.org).

Notera: Om du inte tillåter eller tar bort cookies så är det inte säkert att du kan använda webbplatsens alla funktioner. Dessutom så om du inte tillåter eller tar bort cookies så görs det bara på den datorn/mobil och webbläsaren som du gör det på. Om du använder fler datorer eller webbläsare så måste du ta bort eller vägra ta emot cookies på alla dessa.

Mer information om hur man slår på, slår av och tar bort cookies kan du hitta under “Hjälp” funktionen i din webbläsare.

En lista av alla cookies som används av Akvo kan du hitta här.

Versionshistoria

28 mars 2018: Svensk översättning.
25 mars 2018: Skapad.

 

English:

The website of VattenFokus, https://vattenfokus.se hosted by the Akvo Foundation, makes use of cookies. These are small files which are stored on your computer. The role of these cookies is to analyse how much interest our site generates, helping us recognise whether you return to our site at a later date and more importantly how much interest is generated from regions within Sweden.

Since the new Dutch Telecommunications Act came into force on 1 June 2012, all websites are legally obliged to inform users about the nature of the delivered cookies. The site owner must also ask for the users’ permission before sending cookies. As of 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) comes into force, the Akvo Foundation is currently working on GDPR compliance.

Piwik Open Analytics Platform

By visiting the VattenFokus site a cookie is sent to the Akvo Foundation’s  hosted Open Source web analytics software, Piwik. We use this service to analyse the number of visitors to our site, which regions in the world they are from (geo-location) and also to collect mobile vs desktop statistics.

More information on Piwik’s cookies can be found on their site http://piwik.org/faq/general/#faq_146.

WordPress

The VattenFokus site, https://vattenfokus.se is built with WordPress. WordPress set cookies that are ‘Strictly Necessary’. If these cookies are not accepted the site may not work as expected, especially when logging in as ‘Editor’, ‘Author’ or ‘Administrator’.

For more information: http://wordpress.org/.

 

Facebook, Github, YouTube, Flickr and Twitter

Buttons are included on the VattenFokus site to enable users to promote or share pages via the social media networks FacebookGithubYouTubeFlickrand Twitter. These social media buttons work with third-party cookies. If you click these buttons, these cookies are sent to the respective service.

Enabling, disabling and removing cookies through the browser

You can disable cookies through the browser (see, for example, this information: Aboutcookies.org).

Please note: if you refuse and/or delete cookies, you cannot always use all the website’s features. In addition, the act of refusing or deleting cookies only affects the computer and browser with which you perform this operation. If you use multiple computers and/or browsers, you need to repeat the above operation(s) as many times as necessary.

More information about enabling, disabling and deleting cookies can be found by using the ‘Help’ function of your browser.

A list of cookies set by the Akvo Foundation can be downloaded here.

 

Revision history

25 March 2018: Created.