Vad är Vattenfokus Vattenblitz 2018?

blog

– En vattenblitz är en kampanj för att samla in så många vattenkvalitetstester som möjligt i ett specifikt geografiskt område under en avgränsad tidsrymd, i detta fall i Södermanlands län under helgen 25–26 maj. Vi ber individer och grupper i samhället om att anmäla sig för att kunna delta i VattenBlitzen  så att vi kan få in åtminstone 250 vattenprover från Södermanlands län. Med vårt testkit, som är enkelt att använda, kan deltagarna testa ett vattendrag som de själva väljer och dela resultaten via Fresh Water Watch för att sedan se resultatet på en interaktiv karta.

 

Varför gör vi det här?
– Syftet med medborgarforskning är att koppla ihop människor med vetenskap och natur för att engagera dem i att bygga upp en mängd forskningsdata om sötvatten som samlats in från hela världen.

Varför valde vi just Södermanlands län?
– Vi har sedan tidigare kontakter med Länsstyrelsen i Södermanlands län som anordnar VattenVeckan årligen.

Vad är fördelen med att just medborgare går ut och tar massor med vattenprover?
– Genom att forskare och invånare hjälps åt kan vi förhoppningsvis få mycket mer data, och en bättre överblick över tillståndet i vattnet än om bara forskare ska ta prover. Det är också ett sätt att lära sig om vattnet och att göra människor uppmärksamma på hur viktigt det är med rent vatten och att vi alla kan hjälpas åt att bibehålla god vattenkvalitet.

Hur många vattenprov behövs för att resultaten ska bli användbara?
–  250 stycken. Så sprid gärna den här informationen!

Hur ser vi resultaten?
– Vi kommer att annonsera resultaten i VattenFokus websajt <vattenfokus.se>

Vad kommer att hända med resultaten?
– Förhoppningsvis kommer de att diskuteras vidare av till exempel beslutsfattare.

Vilka står bakom detta i Sverige och i världen?
– VattenFokus Vattenblitzen är en del av Ground Truth 2.0, som är ett treårigt projekt som finansieras av EU som syftar till att medskapa och validera sex medborgarobservatorier i sex länder: Spanien, Belgien, Nederländerna, Sverige, Zambia och Kenya. Det är professor Uta Wehn från IHE Delft Institute for Water Education, Nederländerna, som koordinerar och leder hela projektet. Vi på institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet jobbar för projektet i Sverige. Vi samarbetar med 13 olika organisationer,  bland annat med Fresh Water Watch, som är ett projekt inom Earth Water Watch, som sammanför forskare och allmänhet för samarbeten som till exempel Flen Vatten Blitz, och Akvo, som bistår med programvaran. Akvo är en stiftelse som på olika håll i världen hjälper sina samarbetspartners att ta hand om vatten, jordbruk, hälsa, till exempel.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.